České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

Změna klimatu v Alpách

Některé myšlenky a teze z rozsáhlé programové studie a vize rakouského Alpenvereinu

Výběr tezí a překlad: Ladislav Jirásko

Od roku 1950 se klimatické změny prohloubily. Všichni pozorujeme a zažíváme oteplování atmosféry, pevniny i oceánů. I v Evropě jsou tyto změny docela markantní. Statistiky uvádí, že ve srovnání s lety 1850–1900 se průměrná globální teplota zvýšila o 1,1 °C. V horách a horských oblastech ale roste průměrná teplota dvakrát až třikrát rychleji. V oblasti Alp byly nejteplejší roky od začátků měření zaznamenány po roce 2000. Tento vývoj klimatu má v horách za následek mnoho viditelných změn.

Úbytek ledovců
Úbytek ledovců v Alpách je docela drastický, ústup ledovců je ale dnes celosvětovým fenoménem. Zvláště v posledních deseti letech je nárůst sněhu a ledu na povrchu ledovce (akumulace) většinou menší než tání (ablace). Vyšší ablace znamená, že ledovce ztrácí na objemu a ubývají. Průměrný naměřený úbytek např. u pouhých třech měřených ledovců v oblasti Großglockneru v období 2021-2022 (poslední vyhodnocené měření) byl 52,3 m. Ledovce odtávají, zanechávají za sebou spoustu sypkého materiálu. Dříve ledovec podpíral celé skalní stěny, dnes jsou tyto stěny obnažené a bez opory. Obnažená skála, které je vystavena slunečnímu záření, se výrazněji zahřívá a teplotní rekordy ani ve vysokých nadmořských výškách nevedou ke správnému ochlazení ani v noci. Voda proniká hluboko do skalních štěrbin a dochází ke zvětrávání a k rozkladu skalního podloží. Méně sněhu a ledu znamená více nepokryté půdy a větší množství sypkého materiálu, který je při vydatných srážkách odnášen do nižších poloh.

Permafrost
Věčně zmrzlá hornina nebo půda v okolí ledovců je stavební materiál pevný jako beton. Odtáváním ledovců dochází k rozmrznutí permafrostu, permafrost se stává nestabilní a začíná se pohybovat. Nejznámější příklady rozmrazování permafrostu jsou příběhy např. chaty Hofmannshütte nebo observatoře na 3106 m vysokém vrcholu Sonnblick. Hofmannshütte, jedna z nejstarších horských chat ve Východních Alpách (postavená v roce 1869 na úbočí nad ledovcem Pasterze), musela být následkem prakticky úplného odtání ledovce Pasterze pod Großglocknerem a úplnému rozmrznutí úbočí nad tímto ledovcem v roce 2016 zbořena. Permafrost byl rovněž příčinou rozsáhlých stavebních úprav – v letech 2003 a 2004 musela být vrcholová konstrukce observatoře na Sonnblicku zajištěna masivními betonovými konzolami. V Západních Alpách došlo následkem odtávání permafrostu a následným zničujícím lavinám k uzavření několika frekventovaných chat - např. chaty Trifthütte (v roce 2021) a Mutthornhütte (v roce 2022) v horské oblasti Berner Oberland.

Nárůst extrémních jevů
- v roce 2003 došlo na hojně lezeném Matterhornu na hřebeni Hörnligrat k odlomení kolem 2500 kubíků skály. Od roku 2006 je Matterhorn přísně sledován a monitorován pomocí různých senzorů.
- 14. května 2013 zničil odlom skály o objemu 35 000 metrů krychlových štolu na Felbertauernstrasse, nejdůležitější severojižní spojnici mezi Salcburkem a Tyrolskem. A na Štedrý večer roku 2017 došlo v údolí Valsertal, boční údolí tyrolského Wipptalu, k odlomení 130 000 kubíků skály a jeho pádu do údolí. Jako zázrakem nebyl ani při jedné z těchto dvou události nikdo zraněn.
- 7. 2. 2021 došlo na indické straně Himálaje k masivnímu sesuvu ledu a kamení do řeky Dhauliganga. Sesuv vyvolal mohutnou přílivovou vlnu ledu a trosek, která zničila elektrárnu, několik osad a pohřbila 150 až 200 lidí.
- 3. 7. 2022 došlo pod vrcholem Marmolady k odtrhu obrovského bloku ledu, který zachytil několik lanových týmů. O život přitom přišlo 11 alpinistů.

Měnící se podmínky ve vysokohorských polohách vedou např. k tomu, že horští vůdci vodí dnes na vrchol Großglockneru po normálce místo tří klientů pouze dva. Na základě současných znalostí a předpokládaných změn připravují rakouský Alpenverein (ÖAV) spolu německým Alpenvereinem (DAV) a dalšími alpskými svazy novou koncepci chování a pohybu ve vysokohorských oblastech, která by měla platit nejen pro oblast evropských hor.


Ledovec Pasterze v roce 2022, foto: ÖAV Schoepf


Mizející ledovec Schlatenkees v roce 2022, foto: OeAV Gletschermessdienst Roland Luzian


Uzavřená chata Mutthornhütte SAC v Berner Oberland, foto: SAC-CAS


Okolí dolní stanice lanovky na chatu Geraer Hütte, foto: ÖAV


Dnešní okolí chaty Franz Senn Hütte ve Stubajských Alpách, foto: ÖAV