České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

Vraní skály

Co se nevešlo do čísla 6/2004 - Vraní skály

 

 

Hruška

1. Stará cesta VI (1910) - spárou mezi skálou a balvanem při J hraně, ke kruhu a mírně vpravo na vrchol.
2. Koutová cesta VII (1930) - od Z pravé hrany vlevo do kouta a pod převis ke kruhu. Doleva za hranu, stěnou a traverz vpravo. Spárou na vrchol.
3. Čihulova stěna VIIb (1957) - středem S stěny spárou přes 1. A 2.kruh.Traverz doprava do spáry a na vrchol.

Malá hruška

1. Sestupová I – od Hrušky výšvihem, po 3 krocích jste na vrcholu.
2. Pozdní cesta VII (1975) - středem S stěny puklinou a stěnou pod převis ke kruhu.Vpravo přes převis a na vrchol.
3. Jižní cesta V (1973) - mělkým lámavým a osoleným koutem středem J stěny na polici a na vrchol.

 

Šachtová věž I – západní

1. Normální cesta I – z J do sedla mezi vrcholy a V komínem na vrchol.
2. Jižní cesta I - J výšvihem na vrchol.
3. Severní cesta VI (1971) - středem S stěny podél trhlin nahoru, traverz doleva do spáry a komínem na vrchol.

Šachtová věž II – východní

1. Normální cesta I – od J do sedla mezi vrcholy a na vrchol.
1b. Varianta II - S koutem do sedla a na vrchol.
2. První cesta IV (1967) - S koutem, traverz římsou vlevo do středu stěny a přes díru doleva na balkón, šikmo vpravo ke spáře a na vrchol.
3. Pepkova cesta VII (1969) - převislým S koutem přes skobu doleva nad převis do spáry, na rampu a přes kruh spárou na vrchol.
4. Ďábelská hrana VII (1968) - vlevo od Pepkovy cesty z balvanu přepad do stěny, traverz vlevo a lámavou stěnou na hranu a ke kruhu. Vlevo za hranu přes převis na plotnu a na vrchol.
5. Jízda králů VIIb (1977) - z předskalí pod SV stěnou, přepadem do plotny a tou mírně vpravo ke kruhu.Podél lámavé trhliny na vrchol
 

Fellerova věž

1. Normální cesta III (1904) – travnatou rampou ze S přes stupně k viklanu na V hřbetu, spárou pod strmý výšvih, traverz vlevo na V hranu a tou na vrchol pilíře a výšvihem na vrchol.
1b. Kauschkova varianta IV (1904) - cestou č. 8 komínem zhruba do jeho půlky a traverz doleva do V stěny.
1c. Müllerova varianta VI (1907) - severní travnatou rampou, místy převislou spárou na plošinu pod strmým výšvihem a na vrchol.
1d. Jižní varianta III - vpravo od V kouta na úpatí přes travnaté stupně k viklanu a dále NC na vrchol.
2. Šachtová hrana IV (1907) - vlevo od JV hrany doprava na balkón, hranou na vrchol JV pilíře a NC na vrchol.
3. Via gaudia V (1969) - vlevo od JV hrany a podél výrazné trhliny na vrchol JV pilíře.Šikmo doleva a sokolíkem na vrchol.
4. Šachtová stěna IV (1905) - komínem ve středu J stěny ke kruhu, přes převis, traverz vlevo do komína s vklíněnými balvany a na vrchol.
4b. Tyndalova varianta V (1922) - vlevo od cesty 5 v koutě pod převisem ke skobě, vpravo a trhlinou do jeskyňky v komíně a na vrchol.
5. Přímá cesta VI (1969) - od výlomu ve tvaru trojúhelníku vlevo od cesty 4 jemnou puklinou, výše stěnou pod střechovitý převis a koutovou spárou do sedélka mezi vrcholy.
6. Ginzelova cesta V (1954) - asi 6 m od Tyndalova komína koutem pod 1.výšvih pod převis.Traverz vpravo a přes díru na balkón pod 2.výšvihem. Vpravo do stěny a na vrchol.
6b. Tomášova varianta VI (1967) - převislým koutem vpravo od cesty 6 ruční trhlinou přímo do díry.
6c. Honzova varianta VII (1965) - ze Z pod slaněním přes kolmé stupně pod vrcholový výšvih a na vrchol.
7. Gahlerův komín V (1906) - od S nejnižšího úpatí žlábkem a dále komínem šachtové stěny na vrchol.
8. Kirchhofův komín V (1904) - travnatou rampou ze S šikmo doleva, traverz vpravo plotnou do žlábku, do komína a na vrchol.

 

Krkavec

Normální cesta II – pravou částí J stěny na hřbet a na vrchol.
Jižní stěna pravá V (1958) - nad prohlubní při úpatí stěny ke klikaté spáře a podél ní na vrchol.
Jižní stěna středem VI (1958) - středem převislé stěnky ke krajkám, sokolíkem na balkón a na vrchol.
Traverzová III (1963) – levou částí J stěny na Z rameno a po polici na vrchol.
Čihulova cesta VIIb (1963) - v pravé části údolní stěny se 4 diagonálními spárami stěnou přes žlutý lišejník, krajkovou stěnkou šikmo doleva ke hrotu.Doprava do šikmé spáry vzhůru, pak do 2.diagon.spáry ke žlábku vpravo v hladké stěně a jím na vrchol.
Cesta cik-cak VI (1969) - v levé části údolní stěny červeně zbarvenou částí skály šikmo vpravo ke žluté spáře, tou ke 3.diagon.spáře a tou vlevo na V hřbet a NC na vrchol.

 

Krkavčí hnízdo

Talířová cesta IV – středem S stěny po talířích na římsu, ke kruhu a přes převis a vlevo spárou na S věžičku.