České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

Statistika nehod v letní sezóně v rakouských Alpách

Kuratorium für Alpine Sicherheit vydalo jako každý rok shrnutí letní sezóny. Celkové vyznění zprávy je pozitivní – vážných zranění i smrtelných úrazů se v létě 2017 stalo méně, než je obvyklý průměr. Zhruba polovina všech nehod se stala při pěší turistice – nejčastější příčinou byl pád po uklouznutí či zakopnutí, dále srdeční slabost. V období od 1. 5. do 17. 9. zemřelo v rakouských Alpách 126 osob, přičemž dlouholetý průměr je 135. Ještě větší pokles je u všech nehod, při nichž se někdo zranil, případně zraněním podlehl – celkem 11%.


Příčiny úmrtí - 42% srdeční selhání, 26% pád, ukloznutí, zakopnutí, 16% zřícení se, 4% pád kamení, 3% zabloudění, 9% ostatní

 

 


Podíl státní příslušnosti - zranění a smrtelné nehody. Češi patří do skupiny s pouze 1%.

 

 

 

Zranění a smrtelné nehody dle rakouských spolkových zemí - výraznou převahu má Tyrolsko (43%), druhíéSalcbursko (15 %).

 

 

Zdroj: Alpenverein.at