České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

Rakouský Alpenverein naměřil u ledovce Pasterze největší ztrátu délky od začátků měření.

Zdroj: Zpráva ÖAV, výběr ze zprávy a překlad: Ladislav Jirásko

Výroční zpráva rakouského Alpenvereinu o stavu ledovců, která byla zveřejněna v 5. dubna 2024 v Salcburku, potvrzuje trend posledních let: Ledovce ubývají - 92 z 93 v Rakousku měřených ledovců ztratilo na délce i objemu. Současnou zprávu ÖAV lze považovat za další „varovný signál o současném stavu klimatu“.

Dobrovolní členové týmu rakouského Alpenvereinu, který se zabývá měřením ledovců, v aktuální zprávě uvádí výsledky pozorování a měření 93 ledovců v období 2022/23. Průměrné zkrácení někdejších ledovcových velikánů bylo 23,9 metru. To je nejen třetí nejvyšší hodnota ve 133leté historii měření ledovců, ale i třetí nejvyšší údaj za posledních sedm let měření. Největší úbytek délky vykazuje největší rakouský ledovec Pasterze (Korutany) s novým rekordním zkrácením 203,5 metru. Za Pasterzem následuje Rettenbachferner (Tyrolsko) se 127,0 metry. Pro Alpenverein se ochrana ledovců a jejich předpolí stala naléhavější než kdy jindy.

Ledovec Pasterze, "Dominanta Rakouska", i nadále taje a ubývá velmi rychle. Ještě nikdy nenaměřili dobrovolní měřiči ledovců větší ústup v jeho délce. V porovnání s loňskou zprávou o ledovci ustoupil největší rakouský ledovec o 203,5 metru, což je pro Pasterze nový rekordní a tedy záporný údaj. Na začátečním jazyku ztratil Pasterze 14,03 milionu m³ ledu, což odpovídá krychli o délce hrany 241 metrů (téměř výška Dunajské věže ve Vídni).

Období 2022/23 bylo pro ledovce mimořádně nepříznivé
"Obecně bylo vyhodnocované období 2022/23 pro ledovce v Rakousku mimořádně nepříznivé," říká Gerhard Lieb, který je spolu s Andreasem Kellererem-Pirklbauerem vědeckým ředitelem ledovcové monitorovací služby Alpenvereinu. Stejně jako Kellerer-Pirklbauer pracuje Lieb na plný úvazek v Ústavu geografie a prostorového výzkumu na univerzitě ve Štýrském Hradci. "Pro aktuální zprávu o ledovcích 2022/23 pozorovalo nebo měřilo ledovce celkem 24 inspektorů. Všechny ledovce kromě jednoho ztratily na délce. To znamená, že téměř 99 % pozorovaných ledovců se zmenšilo. Jediný ledovec, který se za rok nezměnil byl Bärenkopfkees. Ten se nachází ve skupině Großglockneru."

Tři rekordní hodnoty za posledních 7 let
Průměrný ústup 79 ledovců naměřený během ročního období 2022/23 byl 23,9 metru. Vývoj u dalších 14 ledovců byl určen na základě porovnání fotografií nebo víceletých hodnot. Ve 133leté historii měření ledovců, které provádí Alpenverein, se jedná o třetí nejvyšší úbytek ledovců a to po obdobích 2021/22 (úbytek -28,7 m) a 2016/17 (úbytek -25,2 m). Všech tří rekordních hodnot bylo tedy dosaženo během posledních 7 let. "Pozdní, ale velmi dlouhé a teplé období tání v roce 2023 bylo pro ledovce hlavní příčinou extrémně nepříznivých podmínek," analyzuje Andreas Kellerer-Pirklbauer z rakouského Alpenvereinu.

Další mimořádný údaj: "Na zaledněném Sonnblicku bylo 11. července 2023 naměřeno nové absolutní teplotní maximum 15,7 °C."

Největší ústup ledovců je v Korutanech a Tyrolsku
Hodnoty maximálních úbytků měřených ledovců ve sledovaném roce 2022/23 byly výrazně vyšší než v předchozím roce, ve kterém žádný ledovec neustoupil o více než 100 metrů. Pořadí deseti nejvíce ustoupivších ledovců v aktuálním sledovaném roce je uvedeno v následující tabulce.

10 nejvíce ustoupivších ledovců - úbytky délky v metrech:
1. Pasterze (Korutany, skupina Glockneru) -203,5
2. Rettenbachferner (Tyrolsko, Ötztálské Alpy) -127,0
3. Sexergertenferner (Tyrolsko, Ötztálské Alpy) -93,7
4. Schlatenkees (Tyrolsko, skupina Venedigeru) -92,8
5. Fernauferner (Tyrolsko, Stubajské Alpy) -68,0
6. Gepatschferner (Tyrolsko, Ötztálské Alpy) -67,0
7. Freiwandkees (Tyrolsko, skupina Glockneru) -65,8
8. Marzellferner (Tyrolsko, Ötztálské Alpy) -49,9
9. Frosnitzkees (Tyrolsko, skupina Venedigeru) -46,0
10. Alpeinerferner (Tyrolsko, Stubajské Alpy) -43,4

Zpráva o ledovcích jako "varovný signál o klimatických změnách"
Podle zprávy ÖAV o ledovcích se v Rakousku již nenachází ledovec, jehož stávající ledová hmota by se mohla zvětšovat nebo být zachována. "Rakouské ledovce existují pouze díky zásobám ledu nahromaděným v minulosti," vysvětlují Lieb a Kellerer-Pirklbauer. Podle vedoucích služby měření ledovců Alpenvereinu lze proto aktuální zprávu číst "jako varovný signál o klimatických změnách".

Ochrana ledovců je bez výjimky naléhavější než kdy jindy
ÖAV již léta zdůrazňuje, že je nutné chránit všechny ledovce bez výjimky. Alpenverein rovněž zdůrazňuje, že v době stávající klimatické krize by se neměly provádět jakékoliv stavby na dosud nedotčených ledovcových oblastech. "Zde je naléhavě nutné přehodnocení ze strany politiků! Musíme nyní přejít na turistiku šetrnou k přírodě – stavby na nedotčených ledovcových oblastech znamenají nadměrné využívání přírody." zdůrazňuje Nicole Slupetzky, místopředsedkyně ÖAV, která je s tématem ledovců úzce spjata již od dětství prostřednictvím svého otce, geografa a glaciologa prof. Heinze Slupetzkyho.

Podle Alpenvereinu je požadavek na komplexní ochranu ledovců, která zahrnuje nejen ledovcové oblasti, ale také předpolí ledovců (oblasti kolem ledovců, které jsou již 170 let bez ledu) a morény, naléhavější než kdy jindy. "Stavební nebo podobná činnost na ledovcích nebo ledovcových předpolích pro nás jednoznačně znamená překročení červené linie," zdůrazňuje Slupetzky.

V současné době se například plánuje rozšíření lyžařského areálu "Pitztalský ledovec" – na lyžařskou oblast by se měly přeměnit tři dosud nevyužívané ledovce. Další projekty počítají s přeměnou lyžařské oblasti "Kaunertalský ledovec" - na ledovci Gepatschferner by se mělo dokonce otevřít jedno z největších lyžařských středisek ve Východních Alpách. Teprve v březnu tohoto roku 2024 tyrolská zemská vláda rozhodla, že je nutné provést posouzení vlivu těchto plánů na okolní přírodu a životní prostředí. Příslušný úřad uvádí, že výstavba takovéhoto střediska bude mít závažné dopady na chráněnou krajinu.

Služba měření ledovců v číslech
Již 133 let trvající služba rakouského Alpenvereinu, která zajišťuje měření ledovců, pečlivě zaznamenává změny jejich délky. Na některých ledovcích se provádí doplňková měření rychlosti pohybu ledovců a změna výšky jejich povrchu. I tato měření dokládají masivní poklesy výšky ledu a rychlosti pohybu. Zprávy o ledovcích a fotodokumentace z archivu Alpenvereinu poskytují jedinečný obraz vývoje ledovců ve Východních Alpách a mají národní i mezinárodní vědecký význam.

Pro závěrečnou zprávu o ledovcích za rok 2022/23 obdrželi oba vedoucí služby měření ledovců ÖAV, Dr. Gerhard Karl Lieb a Dr. Andreas Kellerer-Pirklbauer, 19 zpráv od 24 správců oblastí ("ledovcových měřičů"), kteří působí ve 12 horských skupinách. Měření proběhla v období od 14. srpna do 12. října 2023.

Největší úbytky ledovců podle horských skupin v metrech:
Skupina Glockneru: Pasterze -203,5
Ötztálské Alpy: Rettenbachferner -127,0
Skupina Venedigeru: Schlatenkees -92,8
Stubajské Alpy: Fernauferner -68,0
Zillertálské Alpy: Wildgerloskees -29,7
Skupina Ankogel-Hochalmspitze: Westl. Trippkees -22,2
Silvretta: Jamtalferner -19,8
Skupina Goldbergu: Ö. Wurtenkees-Schareck -18,7
Dachstein: Gr. Gosaugletscher -9,1
Skupina Schober: Roter Knopf Kees -6,7
Skupina Granatspitze: Landeckkees -5,7
Karnské Alpy: Eiskargletscher -2,3

Největší úbytky ledovců v jednotlivých rakouských spolkových zemích v metrech
Korutany Pasterze -203,5
Tyrolsko Rettenbachferner -127,0
Salcbursko Ödenwinkelkees -37,9
Vorarlbersko Ochsentalergletscher -15,0
Horní Rakousy Gr. Gosaugletscher -9,1

Průměrné úbytky ledovců za posledních 12 let v metrech. Tři nejvyšší hodnoty jsou zvýrazněny.
Zpráva o stavu ledovců 2022/23: -23,9 
Zpráva o stavu ledovců 2021/22: -28,7
Zpráva o stavu ledovců 2020/21: -11,0
Zpráva o stavu ledovců 2019/20: -15,0
Zpráva o stavu ledovců 2018/19: -14,3
Zpráva o stavu ledovců 2017/18: -17,2
Zpráva o stavu ledovců 2016/17: -25,2
Zpráva o stavu ledovců 2015/16: -14,2
Zpráva o stavu ledovců 2014/15: -22,6
Zpráva o stavu ledovců 2013/14: -10,3
Zpráva o stavu ledovců 2012/13: -15,4
Zpráva o stavu ledovců 2011/12: -17,4

 


Ledovec Pasterze v roce 2022, foto: Schöpf


Pasterze v září 2023, foto: Luca Jänichen


Ledovec Schlatenkees v červenci 2023, foto: Ingemar Wibmer


Rettenbachferner v údolí Ötztal v roce 2023, foto: OeAV Gletschermessdienst


Bärenkopfkees v roce 2023, foto: OeAV Gletschermessdienst


Großer Gosaugletscher v roce 2023, foto: OeAV GMD, Reingruber Klaus


Großer Gosaugletscher v roce 2018, foto: OeAV GMD, Reingruber Klaus