České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

MFA Praha 2017 začne o den dříve Fórem alpinismu

Program Mezinárodního festivalu alpinismu Praha 2017 bude oproti minulým létům rozšířen o kongresový den – Fórum alpinismu. Programovou náplní prvního festivalového dne bude téma „Bezpečnost při pohybu v horách“. Odbornými partnery a garanty Fóra alpinismu Praha jsou společnosti Bergrettung Tirol a Kuratorium für Alpine Sicherheit z Innsbrucku, Österreichsiches Alpinpolizei z Vídně a Himalaya Rescue Association (HRA) z Kathmandu.

Přední odborníci a profesionálové i záchranáři z těchto institucí přednesou v Praze zajímavé přednášky zaměřené na tuto neustále aktuální problematiku. Účast na kongresu potvrdili: šéf záchranné služby Tyrolska Peter Veider, odborník na problematiku lavin a člen Lawinenwarndienst v Innsbrucku Patrick Nairz, prezident Österreichisches Alpinpolizei Hans Ebner z Vídně, šéf sportovní komise CAA a soudní znalec a certifikovaný odborník na alpské nehody Michael Larcher z Innsbrucku, člen vedení Himalayan Rescue Association (HRA) Thukten Sherpa z Kathmandu.

Přednášky uvedených odborníků budou mimo jiné analyzovat osudnou událost, která se stala v loňském roce a která vyvolala v Česku obrovskou mediální vlnu. V sobotu 6. února 2016 krátce po poledni zahynulo pod lavinou v Tuxských Alpách pod vrcholem Geier (2857 m) pět mladých mužů z Česka. Vícenásobná desková lavina pohřbila pět skiaplinistů, kteří měli k horám vztah a navštěvovali Alpy i hory jinde na světě mnoho let. Někteří z nich byli velmi zkušení a dobře vybaveni pro skialpinismus a ovládali problematiku lavin a lavinového nebezpečí.

O jednotlivých aspektech pohybu v horách, o chování v horách, o tom, jak se na túru připravit a co vše je třeba znát, jak se v terénu chovat, stejně tak i o tom, co je třeba učinit, když k podobné nehodě dojde – to vše a mnohem víc bude náplní odborného a v Česku zcela ojedinělého fóra o problematice bezpečného pohybu v horách.

Odborné fórum je určeno nejen odborníkům na problematiku bezpečnosti v horách, členům záchranářských týmů, specialistům zabývajících se problematikou bezpečného pohybu nejen v horách, specialistům na laviny, výrobcům vybavení do hor i dalším profesionálům a znalcům jednotlivých alpinistických disciplín. Fórum je stejně tak určeno širokému publiku, zájemcům o všechny druhy volnočasových aktivit v horách.

 

 

 

Krátce o jednotlivých přednášejících:

 

Peter Veider – šéf horské záchranné služby v Tyrolsku

Představí oblast Wattener Lizum, kde se uvolnila lavina, která pohřbila 6. února 2016 pět mladých alpinistů z Česka. Na příkladu této nehody přiblíží roli a činnost horské záchranné služby, organizaci takovéto rozsáhlé záchranné akce, úlohu jednotlivých záchranářů atd.

 

Patrick Nairz – špičkový odborník na problematiku lavin

Přiblíží všem zájemcům, zejména pak skialpinistům a freeriderům, tematiku prevence lavin, stupeň lavinového nebezpečí i problematiku spojenou s vyhodnocování stavu sněhové pokrývky a problém tenké vrstvy nesoudržného sněhu uložené na staré sněhové krustě.

 

Michael Larcher – autor metody „Stop or Go“

Bude mluvit o metodice rozhodování s přihlédnutím k vývoji počasí, o strmosti svahů a dalších aspektech. Zmíní i důležité otázky legislativních norem, které určují odpovědnost za vznik nehody i způsob likvidace nehody.

 

Hans Ebner – prezident Österreichisches Alpinpolozei

Představí rakouskou Alpinpolizei, její organizační strukturu i její zapojení a její úlohu a součinnost při organizování záchranných akcí v alpském prostoru a napojení na záchranáře a horskou službu v alpských oblastech.

 

Thukten Sherpa – mnohaletý člen vedení HRA

Přítomné seznámí s organizací HRA, s výškovými středisky HRA v Nepálu, se způsobem komunikace a provádění záchranných akcí v nepálské části Himálaje. Tyto mimořádné informace budou jistě zajímavé pro mnoho domácích trekařů i alpinistů, kteří uvažují o návštěvě Nepálu.

 

Kongres se uskuteční ve Velkém sále Národního domu na Smíchově ve čtvrtek 23. 11. 2017 od 15 do 19.30 hod. Detailní program Fóra alpinismu bude vyhlášen spolu s programem Mezinárodního festivalu alpinismu Praha 2017 – informace budou uvedeny na www.festivalalpinismu.cz.