České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

Letní sezóna 2020 na chatách rakouského Alpenvereinu

Zpráva vedení ÖAV ze dne 15. 10. 2020 přináší první údaje a poznatky o letošní letní sezóně na chatách ÖAV. Celé letní období se dá charakterizovat ve zkratce takto: Ve znamení vlastních spacích pytlů a oddělovacích příček na společných noclehárnách.

Letošní léto na horských chatách ÖAV bylo zcela jiné než tomu bývalo. Dominantním tématem této sezony a to i na chatách ve vysokohorských polohách bylo téma COVID-19. První sezónní bilance chat rakouského Alpenvereinu  vyznívají ale lépe, než se původně očekávalo. Pokles obratu v přenocování byl částečně vyvážen poměrně silným počtem jednodenních návštěvníků. I oni zanechali na chatách nemalé finanční obnosy. A co je další významný moment - ani na jedné chatě nebyl zaznamenán případ nákazy virusem COVID-19.

Pozdní start sezóny a dobrý konec
„Nakonec po složitých vyjednáváních bylo dovoleno přece jen chaty znovu otevřít“ – to jsou slova Petera Kapilariho, vedoucího oddělení chat, značených cest a kartografie rakouského Alpenvereinu. Peter Kapilari byl v březnu a dubnu jeden z hlavních vyjednávačů ÖAV s příslušnými rakouskými ministerstvy, které rozhodovaly o otevření a provozu chat. S vědomím nejednoduché současné situace zahájilo letošní letní sezonu mnoho majitelů později než obvykle a spíše s velkou opatrností. Po přísných opatřeních, která v měsících březnu a dubnu paralyzovala převážnou část společenského života v Rakousku, byl zaznamenán velký zájem o pohyb v horách a v přírodě. Východisky na túry se staly především horské chaty Alpenvereinu. „Nová hygienická pravidla a dodržování vzdáleností mezi návštěvníky vyžadovala od chatařů velkou flexibilitu. Námi dojednaná a realizovaná opatření se ve všech směrech osvědčila,“ chválí Peter Kapelari. 
Chaty musely být během krátké doby vybaveny oddělovacími přepážkami, byly instalovány dávkovače dezinfekčních prostředků a vyškoleni zaměstnanci chat. To vše mělo velký význam: „Musíme zaklepat na dřevo, na chatách Alpenvereinu nebyl zaznamenán ani jediný případ infekce COVID-19,“ pokračuje Peter Kapelari. Nejen podle něj, ale i ze zdravotního a finančního hlediska bylo letošní léto na chatách pozitivní.
Vzhledem k přísnějším pravidlům a zvětšení vzdálenosti mezi postelemi na pokojích se počet spacích míst v mnoha chatách výrazně snížil. Nakonec byl počet lůžek v létě o 25–30% menší než minulé roky. Nejvyhledávanější byly letos chaty, které se nacházejí podél známých dálkových vysokohorských cest a tras. „Návštěvníci přicházeli v organizovaných skupinkách a menších vlnách než obvykle. Přispěl k tomu nový rezervační systém a pro všechny návštěvníky rezervační povinnost,“ vysvětluje fenomén Peter Kapelari. Obtížnější byla situace u vysokohorských chat blízko ledovců, které jsou využívány pro školení a kurzy. Některé z takovýchto chat zaznamenaly prudký pokles přenocování, protože většina kurzů byla zrušena. Na druhou stranu např. ve východním Rakousku došlo dokonce k nárůstu denních návštěvníků ve srovnání s již velmi silným předchozím rokem. Velkou roli přitom zcela jistě hrálo i heslo „dovolená doma“, „na dovolenou do našich hor“, atd. Celkově sice Alpenverein zaznamenal mírný pokles tržeb, ale sezóna byla přesto lepší, než se původně očekávalo.
Situace nebyla v žádném případě snadná ani pro návštěvníky chat. Někdy rozdílná nařízení sousedních států vedla často ke zmatku. To platilo zejména v příhraničních oblastech s Bavorskem a Itálií. Na mnoha chatách museli být návštěvníci požádáni, aby si přinesli vlastní spací pytel a polštář s vysvětlením, že praní přikrývek po každém hostovi bylo prostě nemožné. „Celkově však hosté nová hygienická opatření uvítali. A např. dělicí stěny na společných noclehárnách přinesly zajímavé momenty: větší soukromí a také větší osobní pořádek,“ shrnuje Peter Kapelari.

Využívání zimních prostor “winterraumů” v nastávajícím zimním období
V nadcházející zimní sezóně očekává Alpenverein silný nárůst skialpových túr a tedy hodně skialpinistů v horách. I za současné zdravotní situace je využití „winterraumů“ Alpenvereinu, Naturfreunde a Rakouského turistického klubu možné - sledujte ale aktuální informace na webových stránkách alpenverein.at a také na alpenverein.cz! „Na prvním místě musí být v těchto prostorově omezených ubytovacích zařízeních ohleduplnost a vzájemná ochrana, apelujeme na osobní odpovědnost,“ říká Peter Kapelari. Musíte však vzít v úvahu zmenšený prostor pro ubytování. Při přeplnění je nutný návrat zpět do údolí.
Důležité:
Před zahájením výstupu a příchodem do “winterraumu” je důležitá rezervace u sekce, která ho spravuje. Především ve “winterraumech” je třeba dodržovat stanovená pravidla vzdáleností mezi osobami a hygienická opatření. U mnohých “winterraumů” může být prostor nebo přípustný počet ubytovaných výrazně omezen. 
Upozorňujeme, že tato pravidla platí pouze pro „winterraumy“ rakouského Alpenvereinu, Naturfreunde Österreich a rakouského turistického klubu! 

 

Text: LJ
Zdroj: Rakouský Alpenverein, alpenverein.at 
Foto: Peter Kapilari, ÖAV