České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

Informace pro předplatitelé časopisu lidé&HORY

K 31. březnu 2023 vyhlásila společnost PrePay, která provozovala portál PREDPLATIT.cz, insolvenci. V návaznosti na náš informační mailing o této skutečnosti, který jsme rozesílali všem předplatitelům časopisů lidé&HORY a Turista nejprve 29. 3. 2023 a následně 31. 3. 2023 připomínáme, že společnost PrePay rozeslala na jednotlivé předplatitele Opravný daňový doklad. Tímto dokladem provádí se všemi předplatiteli účetní a finanční vyrovnání. Datum zdanitelného plnění na tomto dokladu je uvedeno 31.3.2023 (k tomuto datu měla společnost PrePay vyhlásit insolvenci). Na dokladu uvádí datum splatnosti jejich pohledávky vůči všem předplatitelům i všem dlužníkům jako 30.4.2023.

Je záležitostí každého zákazníka, který předplatné za časopisy lidé&HORY a Turista uhradil na účet společnosti PrePay, aby termín splatnosti své pohledávky hlídal a aby se přihlásil do insolvenčního řízení.

Na naše výše zmíněné informační mailingy reagovalo hodně předplatitelů tak, že potvrzovali zájem časopisy lidé&HORY a Turista odebírat i nadále. Proto si vás dovolujeme informovat, že odběr časopisů i předplatné můžete provést přímo u vydavatele tj. u společnosti Lidé&Hory pomocí on-line registračního formuláře, který najdete např. na https://predplatne.lideahory.cz/predplatne/.
Všem předplatitelům zachováme zvýhodnění celoročního předplatného. Úhrada za jedno číslo časopisu Turista bude ve výši 65 Kč, za jedno číslo časopisu lidé&HORY pak 86 Kč. Současně vás žádáme, předplatné obou časopisů objednejte jen do konce tohoto roku 2023, na rok 2024 zatím ani jeden z časopisů neobjednávejte. Děkujeme.

V současné době jsou před předáním do tisku časopis Turista 5/2023 a lidé&HORY 2/2023. Všem, kteří byli předplatiteli na rok 2023 zároveň potvrzujeme, že oba časopisy budou kvůli této situaci na distribuci zpožděny. Potvrzujeme, že všem předplatitelům časopisy zašleme i po provedení standardní distribuce. Opožděná distribuce či rozesílka Turista 5/2023 a lidé&HORY 2/2023 bude probíhat až koncem posledního týdne dubna a na začátku května 2023.

Na závěr doplňujeme tyto aktuální informace:
Společnost PrePay s.r.o. podala návrh na zahájení insolvenčního řízení u Městského soudu v Praze dne 5.4.2023. Městský soud v Praze návrh svým usnesením ze dne 11. 4. 2023 insolvenční návrh odmítl. Všechny tyto informace jsou dohledatelné na stránkách justice.cz.