České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

Česko-slovinský kulturní program a brněnská premiéra filmu Češka koča a česko-slovinská vzájemnost

V pátek 26. února 2024 od 19.00 hod. proběhl v prostorách Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzitě v Brně česko-slovinský kulturní program. Program připravila Česko-slovinská společnost v Brně ve spolupráci s velvyslanectvím Slovinské republiky v Praze a dalšími partnery. Akce se zúčastnilo několik zajímavých hostů – velvyslankyně Slovinské republiky v ČR, J.E. Tanja Strmiša, její zástupkyně Nika Rotar, starosta obce Jezersko a známý slovinský horolezec a skialpinista Drejc Karničar a jeho žena Polona. Večerního setkání se zúčastnilo více než 70 zájemců z Brna a okolí, partnery večera byl i Český odbor Slovinského planinského družstva 2017 se sídlem v Praze.

Hlavním bodem celého programu byla brněnská premiéra filmu Češka koča a česko-slovinská vzájemnost. Motivem filmu je chata Češka koča, která byla nad obcí Jezersko postavena v roce 1900. Ve filmu je rovněž představeno založení organizovaného planinstva na území dnešního Slovinska a vznik Českého odboru Slovinského planinského družstva v Praze v roce 1897. Pomocí velkého množství historických fotografií a dokumentů přibližuje film více než 120 let trvající vzájemnost mezi českými a slovinskými alpinisty. Po filmu následovala beseda s autory a realizátory filmu: Ladislavem Jirásko, autorem projektu, režisérem a scénáristou filmu, Ladislavem Novákem, který hrál ve filmu dr. St. Práchenského, jednoho ze zakladatelů ČO SPD v Praze, a Drejcem Karničarem, koordinátorem filmu za slovinskou stranu. Vybrané dobrovolné vstupné ve výši okolo 5000 Kč bylo věnováno Planinskému družstvu Jezersko na opravu poničené turistické struktury.

 


Velvyslankyně Slovinska v ČR Tanja Strmiša (vpravo) a Alena Šamonilová při zahájení česko-slovinského kulturního programu ve velkém sále Masarykovy univerzity v Brně

 


Diskuze s autory filmu Češka koča. Odprava Alena Šamonilová – předsedkyně Česko-slovinské společnosti v Brně, Ladislav Novák – představitel dr. St. Práchenského, Ladislav Jirásko – autor projektu a filmu Češka koča a česko-slovinská vzájemnost a Drejc Karničar – starosta Obce Jezersko a bývalý přední světový skialpinista a horolezec.

 


Slovinská velvyslankyně J.E. Tanja Strmiša se svým mužem mezi diváky ve velkém sále Ekonomicko-správní fakulty MU v Brně

 


Významní hosté na česko-slovinském kulturním programu. Odleva Polona Karničar, Drejc Karničar, velvyslankyně Slovinska v ČR Tanja Strmiša, Ladislav Jirásko, Ladislav Novák, Alena Šamonilová a Nika Rotar – zástupkyně slovinské velvyslankyně v Praze.