České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

Anketa o nalezení českého názvu pro Klettergarten

Jedním z cílů Koncepce ČHS je postupně vybrat cca deset lezeckých lokalit, které budou upraveny pro rodinné lezení, tj. budou mít charakteristiky odpovídající lezeckým lokalitám, které jsou v zahraničí obvykle označovány slovem Klettergarten.  Pod tímto slovem si většina z nás představí lezecké lokality, pro které jsou typické kratší, dobře zajištěné cesty, dobrá dostupnost např. od parkoviště, bezpečný prostor pro pohyb lezců i dalších osob, zázemí pro další aktivity (např. ohniště) apod.

Obsah slova Klettergarten a charakteristiky oblastí, jejichž rozvoj chce ČHS podpořit, jsou celkem jasné. Otázkou ovšem je, zda musíme tyto lokality označovat německým, byť téměř zdomácnělým názvem, nebo zda jsme schopni najít vhodný český ekvivalent (jedno či víceslovný). Výkonný výbor se shodl, že bychom se měli o nalezení českého ekvivalentu pokusit, a proto vyhlašuje anketu o nalezení nejlepšího českého názvu pro oblasti označované slovem Klettergarten.

Pokud se chcete do ankety zapojit, zašlete svoje návrhy nejpozději do 20.8. 2010 na adresu info@horosvaz.cz; mail označte názvem Klettergarten. Výkonný výbor zaslané návrhy vyhodnotí na konci srpna a vybere nejlepší a nejvhodnější název. Autor vítězného návrhu dostane věcnou odměnu v hodnotě odpovídající 2000 Kč.

napsala: B. Valentová