České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

Alpenverein zveřejnil zajímavé statistiky

Členství v Rakouském Alpenvereinu (OEAV) je mezi sportovci stále populárnější. O tom svědčí i nárůst členské základny, o kterém jsme vás již informovali (za posledních deset let vzrostl počet členů o 107 000, minulý rok to bylo o 17 484). Nyní je v Alpenvereinu registrováno více než 377 000 členů. Největší sekcí OEAV je s 33 280 členy sekce Innsbruck následovaná dvěma Vídeňskými sekcemi Edelweiss a Austria (více v přehledu dole). Průměrný věk člena OEAV je 43 let (průměrný věk rakouského občana je 41 let). Velkým překvapením je enormní zájem o členství mezi mládeží a lidmi do 30 let. Právě věková skupina pod 30 let se podílí na meziročních přírůstcích nových členů z 23%. S celkem 110 000 mladistvými členy se OEAV stal největší mládežnickou organizací v Rakousku. Co se týče zastoupení mužů a žen, má členská základna tuto strukturu: věk do 30 let: 56% muži / 44% ženy, věk 31-60: 58% muži / 42% ženy, věk nad 61 let: 60% muži / 40% ženy.


Počet členů OEAV podle rakouských spolkových zemí:

1. Vídeň 80 210
2. Tyrolsko: 77 311
3. Horní Rakousko: 52 254
4. Štýrsko: 48 732
5. Salcbursko: 32 267
6. Korutany: 27 717
7. Dolní Rakousko: 24 511
8. Vorarlbersko: 19 370
9. Burgenland: 1544

TOP 10 – deset největších sekcí OEAV:

1. Innsbruck: 33 280
2. Edelweiss: 28 425
3. Austria: 26 139
4. Österr. Gebirgsverein: 21 391
5. Vorarlberg: 18 968
6. Salzburg: 15 069
7. Linz: 14 985
8. Graz: 14 375
9. Klagenfurt: 10 354
10. Flandry (Belgie): 7258

Zdroj: www.alpenverein.at