České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

75 let Horské služby ČR

Dnešní den - 24. březen 2010 - je Dnem Horské služby. Tato organizace dnes slaví jubilejní výročí -  75 let od svého založení.  Při této příležitosti si lidé každoročně připomínají příběh nerozlučných kamarádů Bohumila Hanče a Václava Vrbaty, který se odehrál právě 24. března v roce 1913. Oba kamarádi tehdy zahynuli při lyžařském závodu ve sněhové vánici. Den Horské služby je také příležitostí vzpomenout na všechny horské záchranáře, kteří zahynuli při záchraně lidských životů.

První záchranné akce na horách byly organizovány už na přelomu devatenáctého a dvacátého století, kdy v souvislosti s velkým rozvojem lyžařství začal stoupat i počet návštěvníků na horách. Velký rozvoj horského záchranářství u nás nastal po 2. světové válce. V šedesátých letech minulého století navázala HS ČR spolupráci se zahraničními partnery, což mělo velký vliv na její další rozvoj.

„První jednotná organizace Horské záchranné služby vznikla 12. května roku 1935, kdy se spojili koncesovaní průvodci, nosiči, místní četníci, hasiči, členové lyžařských, turistických a sokolských spolků. Už tehdy bylo určeno datum 24. března za Den HS“
, říká náčelní Horské služby ČR Jiří Brožek.

V současné době je ve službě 67 stálých profesních záchranářů, 37 sezónních zaměstnanců, 357  dobrovolníků a 58 čekatelů. Profesionální záchranáři spadají pod Horskou službu České republiky o.p.s., jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Vícena webu Horské služby ČR: www.hscr.cz

Zdroj: MMR