Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
Alpen-
verein.cz

Zvýhodněné předplatné lidé&HORY pro členy KČT

Na základě dohod o spolupráci mezi KČT a Lidé&Hory, s.r.o. a na základě skutečnosti, že společnost Lidé&Hory se stala zhotovitelem časopisu TURISTA, klubového časopisu KČT s téměř stotřicetiletou tradicí, platí od letošního roku 2017 zvýhodněné předplatné pro členy KČT. Člen KČT s platným členstvím na rok 2017 získává celoroční předplatné na časopis lidé&HORY (6 čísel) za stejných podmínek jako člen ALPENVEREIN.CZ, tedy za pouhých 245 Kč.

 

Způsob objednání

Člen KČT si může objednat lidé&HORY na adrese predplatne@lideahory.cz. Do objednávky je nutné uvést jméno a adresu nebo adresu, kam chce časopis nechat posílat, telefonní i mailový kontakt, číslo průkazu KČT a číslo odboru KČT, kde je registrován. Dále je třeba uvést, že se jedná o objednávku lidé&HORY ročník 2017. Současně je třeba poukázat čásku 245 Kč na účet vedený u Fio banky: 2500449698/2010.

 

Připomínáme, že lidé&HORY č.1/2017 vychází 15. 2. 2017. Objednat celoroční předplatné je ale možné i po tomto termínu.