Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
Alpen-
verein.cz

Zajímavé statistiky o členské základně Alpenvereinu

ČLENSKÁ ZÁKLADNA ÖAV V ROCE 2016

 

 

Počet členů Rakouského Alpenvereinu se zvýšil i v roce 2016 – půlmilionová hranice registrovaných členů byla překročena o 21 575 členů. ÖAV měl tedy k 31. 12. 2016 celkem 521 575 členů. V roce 2016 vstoupilo do řad ÖAV celkem 18 937 nových členů, nárůst činil 3,6 %. Od roku 2010 (399 703 členů), tedy během posledních šesti let, se v ÖAV registrovalo více než 121 000 nových členů, od roku 2005 se počet členů zvýšil o neuvěřitelných 203 851 nových členů.

Největší sekcí je stejně jako v letech 2014 a 2015 sekce Innsbruck, která jediná překročila hranici 50 000 členů (celkem 51 538 členů); počet členů této sekce tvoří 9,89 % všech registrovaných v ÖAV. Na druhé a třetí pozici jsou vídeňské sekce Edelweiss (49 658 členů) a Austria (39 950 členů). Mezi dvanáct největších sekcí ÖAV patří dále Sektion Vorarlberg (24 362 členů), další vídeňská sekce Gerbirgsverein (24 002), Sektion Salzburg (21 224), Sektion Linz (20 694), Sektion Graz (17 919), Sektion Britania z Velké Britanie (13 325), Sektion Klagenfurt (12 791), belgická sekce Flandern (10 849) a Zweig Villach (7152).

V ÖAV je registrováno 43,7 % žen a 56,3 % mužů. Průměrný věk členů ÖAV je 42,8 let. Jako hlavní důvody zájmu o členství a nárůstu členské základny uvádí členové zájem a nadšení pro horské sporty a pohyb v horách, klubovou činnost a partnerství s podobně smýšlejícími lidmi, výhody a slevy při ubytování na horských chatách, slevy v posilovnách a v lezeckých centrech a pak také pojištění volnočasových aktivit, které je součástí členství.

 

ČLENSTVÍ V ALPENVEREIN.CZ V ROCE 2016
Banner

 

 

K 31. 12. 2016 bylo u ALPENVEREIN.CZ, českého zástupce sekce Innsbruck, registrováno 26 983 členů. Oproti roku 2015 se počet členů zvýšil o 492, ve srovnání s rokem 2013 je počet registrovaných členů vyšší o 4144. Trvale rostoucí zájem o členství v ÖAV dokládá i další srovnání – k 31. 12. 2010 bylo u ALPENVEREIN.CZ registrováno 17 408, za posledních šest let tedy narostl počet členů o 9575 členů. Průměrný věk členů ALPENVEREIN.CZ je 42,9 let. Zájem o členství dokládá i počet registrovaných rodin – v databázi je registrováno 1426 rodin z Česka i ze Slovenska, počet členů rodiny se přitom pohybuje od 2 do 7 členů.

Hlavním důvodem nárůstu registrací v Česku je pojištění rizikových a volnočasových aktivit, které je součástí členství, v posledních dvou letech k tomu přistoupil i unikátní on-line registrační systém včetně institutu Provizorního členského průkazu. V posledních několika letech využívá mnohem více českých členů ÖAV slevy při ubytování na chatách v Alpách.

 

Podrobnější statistiku najdete v aktuálním vydání lidé&HORY 1/2017.

 

Více o Alpenvereinu najdete na: ALPENVEREIN.CZ