Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
Alpen-
verein.cz

Druhý Mezinárodní kurz horské medicíny

Hory dokáží být krásné a okouzlující, zároveň ale nevyzpytatelné a nebezpečné, pro každého, kdo do nich nepřipraven vstupuje. Jelikož každým rokem do těch českých i do těch za našimi hranicemi směřuje více a více cestovatelů, není překvapením, že počet raněných a zemřelých neustále stoupá. Zranění a zdravotní komplikace jsou nejen důsledkem různých adrenalinových aktivit. Čím dál více se do vyšších nadmořských výšek vydávají i návštěvníci se zdravotními omezeními, což s sebou nese další rizika.

 

 

Jelikož pro přežití a záchranu je profesionálně poskytnutá první pomoc na místě události ve vysokohorském prostředí klíčová, je naprosto nezbytné k těmto speciálním činnostem vyškolit lékaře a záchranáře, kteří tak nejen budou moci využít svých nabytých znalostí při doprovodu expedic či při outdoorových aktivitách, ale budou schopni dané informace předat dále laické veřejnosti.

 

 

Právě takový výcvik a vzdělávání nabízí již druhý ročník Mezinárodního kurzu horské medicíny, jehož zimní část se pod záštitou lékařských komisí UIAA a ICAR a pod vedením odborného garanta MUDr. Kristiny Höschlové konala ve dnech 19.-26. 3. 2017 v Krkonoších.

 

 

Kurz zaplněný do posledního místa přivítalo vskutku horské počasí s mlhou, silným větrem a ledovým deštěm, který hustě zkrápěl střechy a okolí horského hotelu Štumpovka, kde probíhala teoretická příprava i praktický výcvik. Úkolem účastníků bylo nejen dorazit, ale především dorazit již alespoň částečně připraveni z podkladů, které byly rozeslány s dostatečným předstihem. Lektorský tým skládající se z nejzkušenějších lékařů zabývajících se horskou medicínou z České republiky, ale i zahraničí, tak neztrácel čas a ihned zahrnul všechny nejnovějšími informacemi z oblasti traumatologie, anesteziologie, léčby hypotermie a omrzlin, z diagnostiky a léčby výškové nemoci. Zabýval se také specifikami práce v obtížném terénu, možnostmi adekvátního a bezpečného transportu pacienta. O své vědomosti se podělila nejen MUDr. Kristina Höschlová či MUDr. Jana Kubalová, ale dále Lorenzo Introzzi, lékař působící u italské alpské horské služby. Dalším mezinárodním řečníkem byl dr. Pascal Zellner, ředitel Ifremmont institutu, specializované instituce sídlící ve francouzském Chamonix. Zabývá se nejen výzkumem v oblasti horské medicíny, ale která zároveň poskytuje odborné lékařské konzultace jednotlivcům i skupinám vydávajících se do vysokých hor. Ze Slovenska dorazila zkušená lavinová záchranářka Ivana Sikulová, která zaujala posluchače nejen svoji přednáškou o lavinové záchraně, ale též vlastními zážitky z lavinového neštěstí.

 

 

Samotný kurz však nebyl jen o teorii a přednáškách. Naopak nedílnou součástí byl praktický výcvik venku. Pod dohledem lektorů a členů Horské služby České republiky mohli účastníci potrénovat základní techniky ošetření úrazů v horách, vyzkoušet si možnosti transportu raněných, vyhledávání pomocí lavinového vyhledávače a lavinové sondy. Společně s Horskou službou se účastnili velkého lavinového cvičení. Jelikož se na dalším tréninku podíleli i certifikovaní horští vůdci Petr Giacintov, Vojtěch Dvořák a Karel Kříž, mohli si členové kurzu vyzkoušet základní metodiky pohybu po ledovci či na sněhu v mačkách, práci s cepínem, základní lanové techniky při záchraně druhých či sebe sama v obtížném horském terénu, orientaci v terénu, zbudování bivaku pro přežití v nehostinném prostředí. Večerní společenský život byl zpestřen návštěvou známých českých horolezců (Josef Šimůnek, Zdeněk Hák, Honza „Tráva“ Trávníček), kteří nejen poutavě povyprávěli o svých cestách do Himalájí, ale vzhledem k náplni kurzu se sami svěřili se zdravotními obtížemi, které je na cestách potkaly.

 

 

Vzhledem k bohaté a zajímavé náplni celého výcviku, a jelikož i počasí nakonec ukázalo svoji vlídnější tvář, odjížděli účastníci z Dvoraček maximálně spokojeni. Jejich spokojenosti by ovšem nebylo nebýt nasazení a energie všech lektorů, horských vůdců, členů Horské služby České republiky, kterým patří veliký dík za obrovský kus poctivě odvedené práce. Všichni se již teď těší na pokračování kurzu v unikátním výcvikovém středisku Bergwacht Bayern v Bad Toelz v Německu a na letní výcvik na Jizerce.

 

 

Další informace o kurzu na: www.kurzhorskemediciny.cz